Tilbakemelding fra kunder er viktig for Encripto

Vi kjører derfor løpende spørreundersøkelser blant prosjektkundene våre, og dette er hvordan de rangerer oss på ulike områder.

0%
Helhetsinntrykk
0%
Kvalitet på levert tjeneste
0%
Verdi i forhold til kostnader
0%
Vil bruke oss igjen
0%
Vil anbefale oss til andre