Network Security Testing, penetration test, penetration testing, pentest, network, external, internal, wireless

Cybersikkerhets gap-analyse

En cybersikkerhets gap-analyse avdekker forskjellen mellom den nåværende IT-sikkerhetssituasjonen i din organisasjon, og hvordan den samsvarer med en spesifikk standard, metodikk eller beste praksis innen IT-sikkerhet.

Hensikten er å hjelpe deg med å forstå og forbedre organisasjonens styringen av cybersikkerhetsrisiko. En cybersikkerhets gap-analyse vil også bidra med å identifisere svake områder, slik at bedriften kan fokusere på disse mer effektivt.

En cybersikkerhets gap-analyse er rettet mot bedrifter som ønsker å:

  • Få en generell cybersikkerhetsstatus.
  • Etablere et utgangspunkt for å administrere eller forbedre deres cybersikkerhet.
  • Vite hvor langt de er fra beste praksis for informasjonssikkerhet.
  • Forbedre deres intern dokumentasjon.

Encripto benytter en kombinasjon av metoder mens vi utfører en cybersikkerhets gap-analyse. Disse inkluderer blant annet sikkerhetstesting, revisjon av eksisterende dokumentasjon, og intervjuer med nøkkelpersonell.

Resultatet fra en cybersikkerhets gap-analyse er en detaljert rapport, som viser en generell oversikt over eksisterende avvik (gap) i cybersikkerhetspraksisen. I tillegg inkluderer den en tiltaksplan med detaljerte løsninger, som vil hjelpe deg med å herde områdene som dekkes under analysen.

Hvor lang tid tar en cybersikkerhets gap-analyse, og hvor mye koster den?

Tiden og kostnaden assosiert med en cybersikkerhets gap-analyse er avhengig av ulike faktorer, som f. eks. størrelsen på organisasjonen og IT-systemet, deres kompleksitet og modenheten til sikkerhetsprogrammet. Dere kan gjerne kontakte oss, så kan vi estimere din konkrete sak uten forpliktelse.

Hvorfor velge Encripto

  • Vi brenner for informasjonssikkerhet, og tror på å levere resultat.
  • Vi tror på å bruke kunnskap og kreativitet, fremfor å stole på automatiske verktøy.
  • I vår kommunikasjon legger vi stor vekt på at både ledelse og teknisk ansatte forstår budskapet.
  • Våre sikkerhetstester inkluderer opprydningsplan med konkrete løsninger som gjør det lett å gå fra rapport til implementasjon.
  • En flat organisasjonsstruktur gir oss muligheten til å være fleksible og lett tilgjengelige for våre kunder.

Hvorfor andre har valgt Encripto

God kommunikasjon, gode referanser og fornuftig pris.
Prosjektkunde
Tilsvarende tjenester som dere leverer leveres også av andre, som vi fikk tilbud av. Vi valgte dere selv om dere var dyrere. Årsaken var profesjonalitet og at vi fikk en god forståelse av hva leveransen ville være.
Prosjektkunde
Lav-terskel, krever lite arbeid fra vår del. Hyggelige samtaler og troverdig partner.
Prosjektkunde
Agile, personlig oppfølging, lett å komme i kontakt med riktig person, bra service og rask leveranse.
Prosjektkunde
Høy kompetanse og gode referanser. Evne og vilje til å forstå vår løsning.
Prosjektkunde