konsulentbistand, konsulent, konsulenttjenester

Konsulentbistand – Rådgivning innen informasjonssikkerhet

Trenger du rådgivning innen informasjonssikkerhet? Encripto kan gi konsulentbistand på en rekke ulike områder. Dersom du har spesifikke saker du lurer på, er det bare å ta kontakt. Vi tilbyr konsulentbistand på timebasis, eller via en fleksibel rammeavtale.

Vi kan blant annet gi konsulentbistand relatert til:

 • Vurdering av løsninger og leverandører.
 • Utarbeidelse av policy.
 • Risikovurdering.
 • Rådgivning innen sikker utvikling.
 • Rådgivning innen sikkert oppsett av nettverk.
 • Løpende sikkerhetsarbeid.

Hvorfor velge Encripto

   • Vi brenner for informasjonssikkerhet, og tror på å levere resultat.
   • Vi tror på å bruke kunnskap og kreativitet, fremfor å stole på automatiske verktøy.
   • I vår kommunikasjon legger vi stor vekt på at både ledelse og teknisk ansatte forstår budskapet.
   • Våre sikkerhetstester inkluderer opprydningsplan med konkrete løsninger som gjør det lett å gå fra rapport til implementasjon.
   • En flat organisasjonsstruktur gir oss muligheten til å være fleksible og lett tilgjengelige for våre kunder.

Hvorfor andre har valgt Encripto

God kommunikasjon, gode referanser og fornuftig pris.
Prosjektkunde
Tilsvarende tjenester som dere leverer leveres også av andre, som vi fikk tilbud av. Vi valgte dere selv om dere var dyrere. Årsaken var profesjonalitet og at vi fikk en god forståelse av hva leveransen ville være.
Prosjektkunde
Lav-terskel, krever lite arbeid fra vår del. Hyggelige samtaler og troverdig partner.
Prosjektkunde
Agile, personlig oppfølging, lett å komme i kontakt med riktig person, bra service og rask leveranse.
Prosjektkunde
Høy kompetanse og gode referanser. Evne og vilje til å forstå vår løsning.
Prosjektkunde