Sosial manipulering, Sosial manipulasjon, Social Engineering, phishing, spear phishing

Phishing test

Phishing-angrep er i dag en av de mest brukte metodene for å infiltrere et bedriftsnettverk.

Ved å bruke denne metoden, som i stor grad er avhengig av menneskelig interaksjon, prøver angriperne å lure de ansatte til å gi dem verdifull informasjon, eller til å utføre handlinger som er nødvendig for et vellykket angrep. Dette gjør phishing til en av nåtidens største trusler for organisasjoner.

Hvor sårbar er bedriften din?

Det spiller ingen rolle hvor mye ressurser en bedrift bruker på teknisk sikkerhet, hvis en av de ansatte lar seg lure av en phishing e-post. En phishing test mot egen organisasjon vil effektivt øke bevisstheten rundt denne trusselen blant de ansatte. Som et praktisk tiltak, tar testen steget videre fra teoretisk opplæring.

Den vil også gi en forståelse for hvor utsatt bedriften er mot denne type angrep.

Det er enkelt å kjøre en phishing test med Encripto

1. Velg phishing e-post
En rekke ulike e-poster er allerede utarbeidet av Encripto. Velg den dere liker best, eller kom med eget forslag til e-post. 

2. Utsending
Dere sender oss en liste med e-postadresser som ønskes inkludert i testen. Vi sender ut e-postene til avtalt tid og dato.

3. Registrering av klikk og rapportering
Alle klikk og eventuelt innsendt informasjon blir registrert. Resultatet vil oppsummeres i en detaljert rapport. 

4. Tren dine ansatte
Tren alle nivåer i organisasjonen din om hvordan dine ansatte kan oppdage og håndtere falske e-poster. Å fremme bevissthet om cybersikkerhet vil hjelpe deg med å holde selskapet beskyttet.

Forstå forskjellen mellom phishing og spear phishing

Mens phishing-angrep har eksistert i lang tid, er spear phishing en nyere type angrep. Du har kanskje hørt begge ordene blir brukt, men vet du forskjellen mellom de to? Les mer om forskjellen mellom tradisjonell phishing og spear phishing på bloggen vår.

Hvorfor velge Encripto

   • Vi brenner for informasjonssikkerhet, og tror på å levere resultat.
   • Vi tror på å bruke kunnskap og kreativitet, fremfor å stole på automatiske verktøy.
   • I vår kommunikasjon legger vi stor vekt på at både ledelse og teknisk ansatte forstår budskapet.
   • Våre sikkerhetstester inkluderer opprydningsplan med konkrete løsninger som gjør det lett å gå fra rapport til implementasjon.
   • En flat organisasjonsstruktur gir oss muligheten til å være fleksible og lett tilgjengelige for våre kunder.

Hvorfor andre har valgt Encripto

God kommunikasjon, gode referanser og fornuftig pris.
Prosjektkunde
Tilsvarende tjenester som dere leverer leveres også av andre, som vi fikk tilbud av. Vi valgte dere selv om dere var dyrere. Årsaken var profesjonalitet og at vi fikk en god forståelse av hva leveransen ville være.
Prosjektkunde
Lav-terskel, krever lite arbeid fra vår del. Hyggelige samtaler og troverdig partner.
Prosjektkunde
Agile, personlig oppfølging, lett å komme i kontakt med riktig person, bra service og rask leveranse.
Prosjektkunde
Høy kompetanse og gode referanser. Evne og vilje til å forstå vår løsning.
Prosjektkunde