Secured by Encripto

Ebokbib – Elektronisk attest (Utløpt)

Software: eBokBib for iOS v1.0, fra Bibliotek-Systemer AS

Encripto AS har utført en sikkerhetstest på eBokBib basert på OWASP Top 10. Omfanget til sikkerhetstesten inkluderte serverapplikasjon, serverinfrastruktur og iOS-applikasjon.

Sikkerhetstesten resulterte i en rapport med anbefalt opprydningsplan, som Bibliotek-Systemer har implementert på en tilfredsstillende måte.

Sertifiseringsdato: 14.01.2013 (utgått og ikke lenger gyldig)

Software: eBokBib for Android v1.0, fra Bibliotek-Systemer AS

Encripto AS har utført en sikkerhetstest på eBokBib basert på OWASP Top 10. Omfanget til sikkerhetstesten inkluderte Android-applikasjon.

Sikkerhetstesten beviste at applikasjonen oppfyller kravene til OWASP Top 10.

Sertifiseringsdato: 23.04.2013 (utgått og ikke lenger gyldig)

Hva er Secured by Encripto?

Secured by Encripto er en sertifisering for programvarer og nettløsninger. Sertifiseringen beviser at Encripto AS har kjørt en sikkerhetstest basert på internasjonal metodologi, og at Encripto har verifisert implementeringen av anbefalt opprydningsplan.

Det er anbefalt å jevnlig teste sikkerheten i applikasjoner, ettersom trusselbildet stadig endrer seg og ny funksjonalitet blir lagt til. På generell basis anbefaler Encripto å kjøre en komplett sikkerhetstest på applikasjonen en gang i året. Utover dette kan man gjøre mindre sikkerhetstester ved lansering av reviderte versjoner eller ny funksjonalitet.

Encripto gjør oppmerksom på at sertifiseringen ikke er en garanti for 100% sikkerhet, men at utgiveren av løsningen har gjort en innsats for å avdekke og løse sårbarheter.