Sikkerhetshendelser, kriseteam, infisering, hackerangrep

Sikkerhetshendelse

Sikkerhetshendelser skjer fra tid og annen. En sikkerhetshendelse kan være alt fra et hackerangrep til alvorlig virusinfisering. Encripto kan hjelpe deg med å håndtere situasjonen. Vi hjelper deg med å begrense skader, reduserer gjenopprettingstid og kostnader.

Husk at de første timene etter en sikkerhetshendelse er avgjørende. En feil beslutning kan drastisk øke kostnader og gjenopprettingstid.

Ved en sikkerhetshendelse kan Encripto hjelpe deg med å:

 • Avdekke påvirkningen på bedriften, slik at du vet hvor langt angriperen har gått, eller hvilken informasjon som ble kompromittert.
 • Identifisere og analysere malware (virus, trojaner, spyware, etc.) som antivirus ikke finner.
 • Finne ut hvordan angrepet skjedde, slik som når det begynte og teknikkene som ble brukt.
 • Finne ut hva angriperen gjorde i systemet og finne spor som eventuelt ligger igjen.
 • Gjenopprette informasjon som ble skadet eller slettet i forbindelse med sikkerhetshendelse.

Hvorfor velge Encripto

   • Vi brenner for informasjonssikkerhet, og tror på å levere resultat.
   • Vi tror på å bruke kunnskap og kreativitet, fremfor å stole på automatiske verktøy.
   • I vår kommunikasjon legger vi stor vekt på at både ledelse og teknisk ansatte forstår budskapet.
   • Våre sikkerhetstester inkluderer opprydningsplan med konkrete løsninger som gjør det lett å gå fra rapport til implementasjon.
   • En flat organisasjonsstruktur gir oss muligheten til å være fleksible og lett tilgjengelige for våre kunder.

Hvorfor andre har valgt Encripto

God kommunikasjon, gode referanser og fornuftig pris.
Prosjektkunde
Tilsvarende tjenester som dere leverer leveres også av andre, som vi fikk tilbud av. Vi valgte dere selv om dere var dyrere. Årsaken var profesjonalitet og at vi fikk en god forståelse av hva leveransen ville være.
Prosjektkunde
Lav-terskel, krever lite arbeid fra vår del. Hyggelige samtaler og troverdig partner.
Prosjektkunde
Agile, personlig oppfølging, lett å komme i kontakt med riktig person, bra service og rask leveranse.
Prosjektkunde
Høy kompetanse og gode referanser. Evne og vilje til å forstå vår løsning.
Prosjektkunde