Sikkerhetstest, penetrasjonstest, applikasjon, webapplikasjon

Sikkerhetstest for applikasjon

Sikkerhetstesting av applikasjon innebærer en komplett analyse. Kort oppsummert vil eventuelle svakheter, tekniske feil og sårbarheter avdekkes i en sikkerhetstest. Det er derfor anbefalt å jevnlig teste sikkerheten i applikasjoner. Dette er spesielt viktig siden trusselbildet stadig endrer seg, og ny funksjonalitet blir lagt til.

Hvordan ofte man bør gjøre sikkerhetstesting, kommer an på endringer som blir gjort i applikasjonen. På generell basis anbefaler Encripto å kjøre en komplett sikkerhetstest en gang i året. Deretter kan man gjøre mindre sikkerhetstester. For eksempel ved lansering av reviderte versjoner eller ny funksjonalitet.

Resultatet av en sikkerhetstest er en detaljert rapport. Rapporten viser hvordan sikkerhetsproblemene påvirker bedriften og dens virksomhet. Videre inneholder den en prioritert opprydningsplan med konkrete løsninger. Dette gjør det lett å se hvilke sikkerhetsproblemer som bør fikses først, og hvordan gjøre det. Målet er at det skal være lett å gå fra rapport til implementasjon av løsningene.

Encripto har egne sikkerhetstester for applikasjoner, enten det er desktop, mobil- eller webapplikasjoner.

Veiledning – Sikkerhetstest av webapplikasjoner

Encripto får ofte spørsmål om anbefalt sikkerhetsnivå for ulike typer applikasjoner. Vi har derfor skrevet en veiledning som besvarer disse spørsmålene.
Alle våre sikkerhetstester for webapplikasjoner følger OWASP. OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) gir et grunnlag for hvordan sikkerheten i webapplikasjoner kan verifiseres.

Hvorfor velge Encripto

   • Vi brenner for informasjonssikkerhet, og tror på å levere resultat.
   • Vi tror på å bruke kunnskap og kreativitet, fremfor å stole på automatiske verktøy.
   • I vår kommunikasjon legger vi stor vekt på at både ledelse og teknisk ansatte forstår budskapet.
   • Våre sikkerhetstester inkluderer opprydningsplan med konkrete løsninger som gjør det lett å gå fra rapport til implementasjon.
   • En flat organisasjonsstruktur gir oss muligheten til å være fleksible og lett tilgjengelige for våre kunder.

Hvorfor andre har valgt Encripto

God kommunikasjon, gode referanser og fornuftig pris.
Prosjektkunde
Tilsvarende tjenester som dere leverer leveres også av andre, som vi fikk tilbud av. Vi valgte dere selv om dere var dyrere. Årsaken var profesjonalitet og at vi fikk en god forståelse av hva leveransen ville være.
Prosjektkunde
Lav-terskel, krever lite arbeid fra vår del. Hyggelige samtaler og troverdig partner.
Prosjektkunde
Agile, personlig oppfølging, lett å komme i kontakt med riktig person, bra service og rask leveranse.
Prosjektkunde
Høy kompetanse og gode referanser. Evne og vilje til å forstå vår løsning.
Prosjektkunde