Sikkerhetstest, penetrasjonstest, nettverk, intern, ekstern, wireless

Sikkerhetstest for nettverk – Inntrengingstest

En sikkerhetstest for nettverk (også kalt inntrengingstest) vil avdekke om sikkerhetstiltakene dine faktisk tåler eksterne trusler. Videre vil sikkerhetstesting sjekke hvorvidt de er tilstrekkelige og fungerer som de skal. Dataangrep er en risiko for alle bedrifter, uavhengig av størrelse.

En effektiv sikkerhetstest simulerer et angrep fra en ondsinnet kilde, og kartlegger sikkerhetsproblemer, tekniske feil og andre sårbarheter. Resultatet av en sikkerhetstest er en detaljert rapport. Rapporten viser hvordan sikkerhetsproblemene påvirker bedriften og dens virksomhet.

Den inneholder også en prioritert opprydningsplan med konkrete løsninger. Dette gjør det lett å se hvilke sikkerhetsproblemer som bør fikses først, og hvordan gjøre det. Målet er at det skal være lett å gå fra rapport til implementasjon av løsningene.

Sårbarhetsanalyse, penetrasjonstesting, red team testing og adversary replication – er alle ulike typer sikkerhetstester som kan kjøres mot nettverk.

Hvilken type sikkerhetstest som passer best for din organisasjon, er avhengig av organisasjonens modenhet når det kommer til IT-sikkerhet. Hvor omfattende sikkerhetstesting dere ønsker, er også avgjørende. Våre ulike sikkerhetstester dekker hele spekteret fra nybegynner til ekspert.

Hvor mye koster en sikkerhetstest for nettverk?

Prisen til en sikkerhetstest for nettverk er avhengig av flere ulike faktorer.
Les mer om de viktigste faktorene, og hvordan disse påvirker prisen. Eller lær mer om hvordan velge leverandøren som gir høyest verdi.

Veiledning – Sikkerhetstest nettverk: Hyppighet og omfang

Encripto har skrevet en veiledning for sikkerhetstesting av nettverk som tar opp spørsmål knyttet til anbefalt hyppighet, omfang og metode.

Hvorfor velge Encripto

   • Vi brenner for informasjonssikkerhet, og tror på å levere resultat.
   • Vi tror på å bruke kunnskap og kreativitet, fremfor å stole på automatiske verktøy.
   • I vår kommunikasjon legger vi stor vekt på at både ledelse og teknisk ansatte forstår budskapet.
   • Våre sikkerhetstester inkluderer opprydningsplan med konkrete løsninger som gjør det lett å gå fra rapport til implementasjon.
   • En flat organisasjonsstruktur gir oss muligheten til å være fleksible og lett tilgjengelige for våre kunder.

Hvorfor andre har valgt Encripto

God kommunikasjon, gode referanser og fornuftig pris.
Prosjektkunde
Tilsvarende tjenester som dere leverer leveres også av andre, som vi fikk tilbud av. Vi valgte dere selv om dere var dyrere. Årsaken var profesjonalitet og at vi fikk en god forståelse av hva leveransen ville være.
Prosjektkunde
Lav-terskel, krever lite arbeid fra vår del. Hyggelige samtaler og troverdig partner.
Prosjektkunde
Agile, personlig oppfølging, lett å komme i kontakt med riktig person, bra service og rask leveranse.
Prosjektkunde
Høy kompetanse og gode referanser. Evne og vilje til å forstå vår løsning.
Prosjektkunde