adversary replication, adversary simulation, threat replication, avansert, sikkerhetstesting

Adversary replication – Avansert sikkerhetstesting som simulerer dataangrep

Adversary replication er per i dag den mest avanserte formen for sikkerhetstesting. Denne type test passer for bedrifter med egne ansatte dedikert til å forsvare organisasjonen mot dataangrep.

Ved å benytte samme teknikker og indikatorer som reelle angripere, vil man med adversary replication simulere dataangrep fra spesifikke trusselaktører.

Avansert sikkerhetstesting fokuserer på bedriftens evne til å håndtere et angrep. Videre gir metoden IT-ansatte en verdifull mulighet til å trene på hvordan detektere og håndtere en kompromittering.

Blue Team Training Toolkit med Maligno – Nyttig verktøy for adversary replication og avansert sikkerhetstesting

Encriptos egenutviklede Blue Team Training Toolkit inneholder Maligno, er et av svært få verktøy som er tilpasset adversary replication. Verktøyet lar oss tilpasse nettverksindikatorer for å legge igjen en sti som dine analytikere kan prøve å følge. Maligno er utviklet i open source, og kan også benyttes for å gjøre avanserte sikkerhetstester i en bedrifts nettverk mer realistiske. Vi har publisert en videoserie med eksempler og veiledning, for de som ønsker å teste verktøyet.

Hvorfor velge Encripto

   • Vi brenner for informasjonssikkerhet, og tror på å levere resultat.
   • Vi tror på å bruke kunnskap og kreativitet, fremfor å stole på automatiske verktøy.
   • I vår kommunikasjon legger vi stor vekt på at både ledelse og teknisk ansatte forstår budskapet.
   • Våre sikkerhetstester inkluderer opprydningsplan med konkrete løsninger som gjør det lett å gå fra rapport til implementasjon.
   • En flat organisasjonsstruktur gir oss muligheten til å være fleksible og lett tilgjengelige for våre kunder.

Hvorfor andre har valgt Encripto

God kommunikasjon, gode referanser og fornuftig pris.
Prosjektkunde
Tilsvarende tjenester som dere leverer leveres også av andre, som vi fikk tilbud av. Vi valgte dere selv om dere var dyrere. Årsaken var profesjonalitet og at vi fikk en god forståelse av hva leveransen ville være.
Prosjektkunde
Lav-terskel, krever lite arbeid fra vår del. Hyggelige samtaler og troverdig partner.
Prosjektkunde
Agile, personlig oppfølging, lett å komme i kontakt med riktig person, bra service og rask leveranse.
Prosjektkunde
Høy kompetanse og gode referanser. Evne og vilje til å forstå vår løsning.
Prosjektkunde