sårbarhetsanalyse, sikkerhetstest, penetrasjonstest, sårbarhetsscann

Hvor mye koster en sikkerhetstest for nettverk?

En sikkerhetstest vil avdekke om sikkerhetstiltakene dine faktisk tåler eksterne trusler, og hvorvidt de er tilstrekkelige og fungerer som de skal. Effektiv testing simulerer et angrep fra en ondsinnet kilde. På denne måten kartlegges muligheten for et angrep, og hvilke konsekvenser dette kan få for virksomheten. Dataangrep er en risiko for alle bedrifter, uavhengig av størrelse.

Så langt, så bra, men hva koster egentlig en sikkerhetstest for nettverk?

Pris – Sikkerhetstest nettverk

Prisen til en sikkerhetstest for nettverk er avhengig av flere ulike faktorer. Vi vil nå se nærmere på de viktigste faktorene, og hvordan de påvirker prisen.

En sikkerhetstest for nettverk kan utføres på flere ulike måter, alt etter hvor omfattende testing du ønsker å gjøre.

Jo mer omfattende en sikkerhetstest er, desto mer manuelt arbeid er nødvendig. Manuelt arbeid koster naturligvis mer enn automatisk skanning. Hvilken type sikkerhetstesting din bedrift bør velge, avhenger av modenheten til bedriften når det kommer til informasjonssikkerhet.

Omfang er en annen viktig prisfaktor. Jo større omfanget er, dess mer tid er nødvendig for å utføre en dekkende test, noe som i sin tur øker prisen.

Sårbarhetsanalyse eller penetrasjonstesting?

Den billigste og enkleste formen for sikkerhetstesting av nettverk, er en sårbarhetsanalyse. Sårbarhetsanalysen utføres i hovedsak ved hjelp av automatiske verktøy, og ingen sårbarheter vil bli utnyttet. Målet er å effektivt lokalisere kjente sårbarheter, og den dekker kun en av fasene i en komplett sikkerhetstest, også kalt penetrasjonstest.

Dersom du ønsker å simulere et dataangrep og forstå konsekvensen ved utnyttelse av sårbarheter, bør du utføre en penetrasjonstest. For å simulere en profesjonell og motivert angriper med høy kunnskap, er det nødvendig med bruk av kreativitet og manuelle teknikker.

Forståelse av kundens behov

Ettersom alle kunder har ulike behov og potensielle omfang for sikkerhetstesting, vil det være veldig vanskelig å fastsette en standard pris.

Hos Encripto foretrekker vi å invitere kunden til et møte for å danne oss en forståelse av behovet deres, før vi anbefaler omfang og tidsramme. Pris vil også kunne variere mellom ulike leverandører. Les mer om hvordan velge leverandøren som gir høyest verdi.

Hvorfor velge Encripto

   • Vi brenner for informasjonssikkerhet, og tror på å levere resultat.
   • Vi tror på å bruke kunnskap og kreativitet, fremfor å stole på automatiske verktøy.
   • I vår kommunikasjon legger vi stor vekt på at både ledelse og teknisk ansatte forstår budskapet.
   • Våre sikkerhetstester inkluderer opprydningsplan med konkrete løsninger som gjør det lett å gå fra rapport til implementasjon.
   • En flat organisasjonsstruktur gir oss muligheten til å være fleksible og lett tilgjengelige for våre kunder.

Hvorfor andre har valgt Encripto

God kommunikasjon, gode referanser og fornuftig pris.
Prosjektkunde
Tilsvarende tjenester som dere leverer leveres også av andre, som vi fikk tilbud av. Vi valgte dere selv om dere var dyrere. Årsaken var profesjonalitet og at vi fikk en god forståelse av hva leveransen ville være.
Prosjektkunde
Lav-terskel, krever lite arbeid fra vår del. Hyggelige samtaler og troverdig partner.
Prosjektkunde
Agile, personlig oppfølging, lett å komme i kontakt med riktig person, bra service og rask leveranse.
Prosjektkunde
Høy kompetanse og gode referanser. Evne og vilje til å forstå vår løsning.
Prosjektkunde