penetrasjonstest, penetrasjonstesting, sikkerhetstest, sikkerhetstesting

Penetrasjonstesting

Penetrasjonstesting vil gi svar på om det er mulig å bryte seg inn i bedriftens nettverk og oppnå spesifikke mål. Dersom du ønsker å simulere et dataangrep og forstå konsekvensen ved utnyttelse av sårbarheter, bør du utføre en penetrasjonstest.

Penetrasjonstesting hos Encripto benytter i stor grad kreativitet og manuelle teknikker for å simulere relevante angrepssituasjoner for bedriften. Formålet med en penetrasjonstest er å simulere en profesjonell og motivert angriper med høy kunnskap.

Resultatet av en penetrasjonstest er en detaljert rapport som viser hvordan sikkerhetsproblemene påvirker bedriften og dens virksomhet. Rapporten inneholder også en prioritert opprydningsplan som anbefaler løsninger og mottiltak, slik at kunden vet hva som bør fikses først.

En penetrajonstest kan utføres fra ulike perspektiver, og i mange tilfeller vil en kombinasjon av disse perspektivene gi det beste resultatet.

Hva koster en penetrasjonstest?

Prisen til en penetrasjonstest for nettverk er avhengig av flere ulike faktorer.
Les mer om de viktigste faktorene, og hvordan disse påvirker prisen. Eller lær mer om hvordan velge leverandøren som gir høyest verdi.

Blue Team Training Toolkit med Maligno – Nyttig verktøy for penetrasjonstest

Blue Team Training Toolkit med Maligno er vårt open source verktøy for sikkerhetstesting og adversary replication. Verktøyet kan benyttes for å trene opp tekniske ansatte når det kommer til detektering av avanserte dataangrep, og gjøre penetrasjonstester i en bedrifts nettverk mer realistiske. Vi har publisert en videoserie med eksempler og veiledning, for de som ønsker å teste verktøyet.

Hvorfor velge Encripto

   • Vi brenner for informasjonssikkerhet, og tror på å levere resultat.
   • Vi tror på å bruke kunnskap og kreativitet, fremfor å stole på automatiske verktøy.
   • I vår kommunikasjon legger vi stor vekt på at både ledelse og teknisk ansatte forstår budskapet.
   • Våre sikkerhetstester inkluderer opprydningsplan med konkrete løsninger som gjør det lett å gå fra rapport til implementasjon.
   • En flat organisasjonsstruktur gir oss muligheten til å være fleksible og lett tilgjengelige for våre kunder.

Hvorfor andre har valgt Encripto

God kommunikasjon, gode referanser og fornuftig pris.
Prosjektkunde
Tilsvarende tjenester som dere leverer leveres også av andre, som vi fikk tilbud av. Vi valgte dere selv om dere var dyrere. Årsaken var profesjonalitet og at vi fikk en god forståelse av hva leveransen ville være.
Prosjektkunde
Lav-terskel, krever lite arbeid fra vår del. Hyggelige samtaler og troverdig partner.
Prosjektkunde
Agile, personlig oppfølging, lett å komme i kontakt med riktig person, bra service og rask leveranse.
Prosjektkunde
Høy kompetanse og gode referanser. Evne og vilje til å forstå vår løsning.
Prosjektkunde