Red team, penetrasjonstest, sikkerhetstest, neste generasjon, next-gen, red team testing

Red team testing – Neste generasjons sikkerhetstest

Red team testing skiller seg fra en tradisjonell penetrasjonstest ved at ”alt er lov”. I en tradisjonell penetrasjonstest blir omfang nøye definert og avtalt før teststart.

En red team test har ikke begrensninger når det kommer til omfang, og kan dermed realistisk simulere et dataangrep. I testen vil det brukes ulike trusselscenarioer for å teste effektiviteten til organisasjonens sikkerhetstiltak. Både teknisk løsninger, interne rutiner og ansatte blir satt på prøve.

Testingen foregår gjerne over en lengre periode. Den gjennomføres uten varsling til organisasjonen eller driftsleverandører. Kun nøkkelpersoner informeres.
Har bedriften din kjørt flere runder med penetrasjonstesting? Da er dere sannsynligvis klare for neste generasjons sikkerhetstesting.

Hva koster en neste generasjons sikkerhetstest – Red team test?

Prisen til en sikkerhetstest for nettverk er avhengig av flere ulike faktorer.
Les mer om de viktigste faktorene, og hvordan disse påvirker prisen. Eller lær mer om hvordan velge leverandøren som gir høyest verdi.

Blue Team Training Toolkit med Maligno – Nyttig verktøy for red team testing

Blue Team Training Toolkit med Maligno er vårt open source verktøy for sikkerhetstesting og adversary replication. Verktøyet kan benyttes for å trene opp tekniske ansatte når det kommer til detektering av avanserte dataangrep, og gjøre sikkerhetstester i en bedrifts nettverk mer realistiske. Vi har publisert en videoserie med eksempler og veiledning, for de som ønsker å teste verktøyet.

Hvorfor velge Encripto

   • Vi brenner for informasjonssikkerhet, og tror på å levere resultat.
   • Vi tror på å bruke kunnskap og kreativitet, fremfor å stole på automatiske verktøy.
   • I vår kommunikasjon legger vi stor vekt på at både ledelse og teknisk ansatte forstår budskapet.
   • Våre sikkerhetstester inkluderer opprydningsplan med konkrete løsninger som gjør det lett å gå fra rapport til implementasjon.
   • En flat organisasjonsstruktur gir oss muligheten til å være fleksible og lett tilgjengelige for våre kunder.

Hvorfor andre har valgt Encripto

God kommunikasjon, gode referanser og fornuftig pris.
Prosjektkunde
Tilsvarende tjenester som dere leverer leveres også av andre, som vi fikk tilbud av. Vi valgte dere selv om dere var dyrere. Årsaken var profesjonalitet og at vi fikk en god forståelse av hva leveransen ville være.
Prosjektkunde
Lav-terskel, krever lite arbeid fra vår del. Hyggelige samtaler og troverdig partner.
Prosjektkunde
Agile, personlig oppfølging, lett å komme i kontakt med riktig person, bra service og rask leveranse.
Prosjektkunde
Høy kompetanse og gode referanser. Evne og vilje til å forstå vår løsning.
Prosjektkunde