sårbarhetsanalyse, sikkerhetstest, penetrasjonstest, sårbarhetsscann

Sårbarhetsanalyse

Sårbarhetsanalyse eller sårbarhetsskann benytter i stor grad automatiske verktøy og sårbarheter vil ikke bli utnyttet. Formålet er å effektivt finne kjente sårbarheter, og er bare en av fasene i en fullstendig sikkerhetstest.

Sårbarhetsanalysen fokuserer på bredde over dybde, og passer perfekt for jevnlig vedlikehold av sikkerheten. En sårbarhetsanalyse passer også som første steg mot økt sikkerhet i en organisasjon med begrensede ressurser.

Dersom man ønsker å simulere et dataangrep og forstå konsekvensen ved utnyttelse av sårbarheter, bør man skalere omfanget til penetrasjonstest. En penetrasjonstest vil gi svar på om det er mulig å bryte seg inn i bedriften og oppnå spesifikke mål.

Industristandarder anbefaler minst en sårbarhetsanalyse i kvartalet, samt ved store endringer i brannmurkonfigurasjonen, oppdagelse av betydelige nye sårbarheter, og implementasjon av nytt system eksponert mot internett.

Hva koster en sårbarhetsanalyse / sårbarhetsskann?

Prisen til en sikkerhetstest for nettverk er avhengig av flere ulike faktorer.
Les mer om de viktigste faktorene, og hvordan disse påvirker prisen. Eller lær mer om hvordan velge leverandøren som gir høyest verdi.

Veiledning – Sårbarhetsanalyse og sikkerhetstesting

Encripto har skrevet en veiledning for sikkerhetstesting av nettverk som tar opp spørsmål knyttet til anbefalt hyppighet, omfang og metode.

Hvorfor velge Encripto

   • Vi brenner for informasjonssikkerhet, og tror på å levere resultat.
   • Vi tror på å bruke kunnskap og kreativitet, fremfor å stole på automatiske verktøy.
   • I vår kommunikasjon legger vi stor vekt på at både ledelse og teknisk ansatte forstår budskapet.
   • Våre sikkerhetstester inkluderer opprydningsplan med konkrete løsninger som gjør det lett å gå fra rapport til implementasjon.
   • En flat organisasjonsstruktur gir oss muligheten til å være fleksible og lett tilgjengelige for våre kunder.

Hvorfor andre har valgt Encripto

God kommunikasjon, gode referanser og fornuftig pris.
Prosjektkunde
Tilsvarende tjenester som dere leverer leveres også av andre, som vi fikk tilbud av. Vi valgte dere selv om dere var dyrere. Årsaken var profesjonalitet og at vi fikk en god forståelse av hva leveransen ville være.
Prosjektkunde
Lav-terskel, krever lite arbeid fra vår del. Hyggelige samtaler og troverdig partner.
Prosjektkunde
Agile, personlig oppfølging, lett å komme i kontakt med riktig person, bra service og rask leveranse.
Prosjektkunde
Høy kompetanse og gode referanser. Evne og vilje til å forstå vår løsning.
Prosjektkunde