Sosial manipulering

//Sosial manipulering
Sosial manipulering 2017-01-27T15:58:31+00:00
Sosial manipulering, Sosial manipulasjon, Social Engineering, phishing, spear phishing

Sosial manipulering og phishing-kampanje

Sosial manipulering og målrettede phishing-angrep er i dag blant de mest brukte metodene for å infiltrere et moderne bedriftsnettverk.

Ved å bruke disse metodene, som i stor grad er avhengig av menneskelig interaksjon, prøver angriperne å lure de ansatte til å gi dem verdifull informasjon, eller til å utføre handlinger som er nødvendig for et vellykket angrep. Dette gjør sosial manipulering til en av nåtidens største trusler for organisasjoner.

Det spiller ingen rolle hvor mye ressurser en bedrift bruker på teknisk sikkerhet, hvis en av de ansatte lar seg lure av en telefonsamtale eller phishing e-post.

Vet du hvor sårbar de ansatte i din bedrift er for sosial manipulering?

Ved å kjøre en sosial manipuleringskampanje med Encripto, kan du få en bedre forståelse for hvor utsatt bedriften din er mot denne typen angrep, og iverksette nødvendige tiltak. En sosial manipuleringskampanje vil også effektivt kunne øke bevisstheten rundt denne trusselen blant de ansatte. Husk at de ansatte er bedriftens frontlinjeforsvar.

En phishing-kampanje mot egen organisasjon vil effektivt øke bevisstheten rundt denne trusselen blant de ansatte. Som et praktisk tiltak, tar phishing-kampanjen steget videre fra teoretisk opplæring.

Forstå forskjellen mellom phishing og spear phishing

Mens phishing-angrep har eksistert i lang tid, er spear phishing en nyere type angrep. Du har kanskje hørt begge ordene blir brukt, men vet du forskjellen mellom de to? Les mer om forskjellen mellom tradisjonell phishing og spear phishing på bloggen vår.

Hvorfor velge Encripto

   • Vi brenner for informasjonssikkerhet, og tror på å levere resultat.
   • Vi tror på å bruke kunnskap og kreativitet, fremfor å stole på automatiske verktøy.
   • I vår kommunikasjon legger vi stor vekt på at både ledelse og teknisk ansatte forstår budskapet.
   • Våre sikkerhetstester inkluderer opprydningsplan med konkrete løsninger som gjør det lett å gå fra rapport til implementasjon.
   • En flat organisasjonsstruktur gir oss muligheten til å være fleksible og lett tilgjengelige for våre kunder.

Hvorfor andre har valgt Encripto

God kommunikasjon, gode referanser og fornuftig pris.
Prosjektkunde
Tilsvarende tjenester som dere leverer leveres også av andre, som vi fikk tilbud av. Vi valgte dere selv om dere var dyrere. Årsaken var profesjonalitet og at vi fikk en god forståelse av hva leveransen ville være.
Prosjektkunde
Lav-terskel, krever lite arbeid fra vår del. Hyggelige samtaler og troverdig partner.
Prosjektkunde
Agile, personlig oppfølging, lett å komme i kontakt med riktig person, bra service og rask leveranse.
Prosjektkunde
Høy kompetanse og gode referanser. Evne og vilje til å forstå vår løsning.
Prosjektkunde